Termeni de utilizare

 

Bine aţi venit pe blackanddecker.ro, care este operat de STANLEY BLACK&DECKER POLSKA SP ZOO ROMANIAN BRANCH (CUI : 24600142), cu sediul social în Phoenicia Business Center, Turturelelor Street, No11A, 7th Floor, Modules 20-21, Bucharest, Romania, Cod poştal 030882. Utilizarea de către dvs. a blackanddecker.ro se supune şi este guvernată de aceste condiţii. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie. STANLEY BLACK&DECKER POLSKA SP ZOO ROMANIAN BRANCH, denumită în continuare "Black & Decker", StanleyBlack&Decker denumită în continuare SBDK, filialele sale şi alte companii din cadrul grupului oferă blackanddecker.ro şi serviciile conectate cu blackanddecker.eu pe baza acestor condiţii.

1. Acord

Accesul la şi utilizarea acestui site web şi informaţiile, materialele, produsele şi serviciile disponibile prin intermediul site-ului web se supun tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile şi acestor Termeni de utilizare. Prin accesarea site-ului web, sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare, care formează un acord obligatoriu din punct de vedere juridic. Dacă nu sunteţi de acord, vă rugăm să nu utilizaţi acest site web. Nu trebuie să copiaţi nicio parte a site-ului web în niciun mediu. Aceşti Termeni de utilizare pot fi schimbaţi de către noi din când în când, fără a vă notifica în mod deosebit. Cei mai recenţi Termeni de utilizare vor fi postaţi pe site-ul web, iar dvs. trebuie să revizuiţi întotdeauna aceşti Termeni de utilizare înainte de a utiliza site-ul web pentru a vă asigura că înţelegeţi Termenii de utilizare conform cărora vă este permisă accesarea site-ului web. Dacă nu puteţi accesa Termenii de utilizare pe Internet, vă putem pune la dispoziţie o copie a celei mai recente versiuni a Termenilor de utilizare prin e-mail, la cerere. ACCESUL LA ACEST SITE WEB (SAU LA ANUMITE PĂRŢI ALE ACESTUIA) ŞI UTILIZAREA INFORMAŢIILOR, MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB (SAU PRIN ANUMITE PĂRŢI ALE ACESTUIA) NU ARE CA SCOP, ŞI ESTE INTERZISĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE ACCESUL SAU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB ÎNCALCĂ LEGILE SAU REGLEMENTĂRILE APLICABILE.

2. Minorii

Acest site este unul de afaceri şi comercial. Prin urmare, acesta nu este destinat copiilor sau minorilor.

3. Informaţii despre produse şi servicii

Toate referinţele acestui site privind informaţii, materiale, produse şi servicii sunt aplicabile informaţiilor, materialelor, produselor şi serviciilor disponibile în ţările sau jurisdicţiile menţionate,cu privire numai la astfel de informaţii, cu excepţia cazului în care s-a specificat altfel. Nimic din acest site nu constituie o ofertă pentru a cumpăra sau a vinde produsele sau serviciile noastre în nicio jurisdicţie. Acest site web are doar scop informativ.

4. Consimţământ privind confidenţialitatea şi protejarea datelor

Confirmaţi faptul că aţi citit şi înţeles termenii Politicii privind confidenţialitatea şi că sunteţi de acord cu aceştia. C u excepţia datelor personale, orice comunicare sau material postate sau transmise nouă prin Internet sunt şi vor fi tratate ca neconfidenţiale şi nepersonale. Postarea sau transmiterea oricărui material ilegal, ameninţător, defăimător, obscen, pornografic sau profanator sau a oricărui material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar fi considerat ca infracţiune sau încălcare a oricărei legi sunt stric interzise. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza comunicaţiile dvs. cu noi, fie că sunt prin poştă, telefon, fax, e-mail sau orice altă metodă de comunicare pentru a asigura controlul calităţii, securităţii şi din alte motive ce ţin de afaceri. Fără a aduce atingere celor de mai sus, toate datele personale pe care ni le furnizaţi ca urmare a utilizării acestui site web vor fi gestionate în conformitate cu Politica noastră privind confidenţialitatea.

5. Proprietatea

Cu excepţia cazului în care s-a specificat altfel, acest site web şi design-ul, textul, conţinutul, selecţia şi aranjarea elementelor, organizarea, graficele, design-ul, compilarea, translaţia magnetică, conversia digitală şi alte elemente care au legătură cu acest site web („Elemente”) sunt protejate conform drepturilor de autor, mărci comerciale şi alte drepturi de proprietate (incluzând, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală) şi sunt proprietatea companiei Black & Decker şi SBDK sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului drepturilor şi sunt protejate conform legilor privind dreptul de autor şi mărcile comerciale. Postarea oricăror astfel de Elemente pe site-ul web nu constituie o renunţare la orice drept cu privire la acele Elemente. Dvs. nu obţineţi drepturi de proprietate asupra niciunor Elemente vizualizate pe acest site web. Cu excepţia cazului în care s-a specificat altfel în acest document, niciunul dintre aceste Elemente nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, distribuit, republicat, descărcat, modificat, afişat, postat sau transmis în nicio formă sau prin niciun mijloc, incluzând, dar fără a se limita la cele electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, fără permisiunea noastră în scris exprimată în prealabil. Permisiunea este acordată prin prezentul document în limita necesară pentru accesarea şi utilizarea legale a acestui site web şi/sau a informaţiilor, materialelor, produselor şi/sau serviciilor disponibile pe acesta pentru afişarea, descărcarea, arhivarea şi imprimarea pe hârtie a diferitelor părţi ale acestui site web, cu condiţia să nu modificaţi Elementele şi să respectaţi oricare şi toate drepturile de autor şi alte notificări privind proprietatea conţinute în Elemente. Această permisiune încetează automat dacă încălcaţi oricare dintre aceşti Termeni de utilizare.

6. Mărcile comerciale

Logo-ul(urile) BLACK+DECKER™ şi Black & Decker®, toate denumirile produselor (incluzând, dar fără a se limita la acestea, mărcile QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DISPOZITIV), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DISPOZITIV) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DISPOZITIV), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DISPOZITIV), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DISPOZITIV), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (NUMAI CUVINTE), 4 X 4 ® (CUVÂNT ŞI DISPOZITIV), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (NUMAI CUVINTE), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (NUMAI CUVINTE),CLICK & GO® (NUMAI CUVINTE), CLICK ‘N‘ GO® (DISPOZITIV – CEL LUNG), CLICK ‘N‘ GO® (DISPOZITIV – CEL PĂTRAT), CAT & DOG® (DISPOZITIV), CAT & DOG PLUS® (DISPOZITIV), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DISPOZITIV – ORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DISPOZITIV – ROTUND), FLAVOUR SCENTER®), toate antetele, toate graficele personalizate, toate pictogramele butoanelor, toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi logo-urile care apar pe acest site web, dacă nu s-a specificat altfel, sunt mărci de servicii, mărci comerciale şi/sau imagine comercială / prezentare a StanleyBlack&Decker („Mărcile”). Toate celelalte mărci comerciale, denumiri de produse, nume de companie, logo-uri, mărci de serviciu şi/sau imagini comerciale sau prezentări menţionate, afişate, citate sau indicate în alt fel pe site-ul web sunt proprietatea respectivilor proprietari. Sunteţi de acord să nu afişaţi sau să utilizaţi Mărcile în niciun fel fără permisiunea noastră exprimată în scris în prealabil. Sunteţi de acord să nu afişaţi sau să utilizaţi mărcile comerciale, denumirile produselor, numele companiei, logo-urile, mărcile de serviciu şi/sau imaginea comercială sau prezentarea altor proprietari fără permisiunea exprimată în scris în prealabil a acestora. Utilizarea sau utilizarea greşită a Mărcilor sau a altor mărci comerciale, denumiri de produse, numele companiei, logo-urilor, mărcilor de serviciu şi/sau a imaginii comerciale, prezentării sau a oricăror materiale conţinute aici, cu excepţia modului permis în acest document, este interzisă cu stricteţe.

7. Declinarea responsabilităţii privind hyperlink-urile

Acest site web conţine link-uri către şi/sau reclame pentru alte site-uri web menţinute de noi, în plus faţă de link-urile către site-urile web menţinute de companii şi persoane care nu au legătură cu noi („site web terţă-parte”). O reclamă pentru sau un link către un site web terţă-parte nu înseamnă că noi aprobăm, recunoaştem sau acceptăm vreo responsabilitate pentru site-ul web terţă-parte, conţinutul sau utilizarea acestuia sau utilizarea produselor şi serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul site-ului web terţă-parte. Noi nu suntem răspunzători pentru acţiunile, conţinutul, acurateţea, opiniile exprimate, politicile privind confidenţialitatea, produsele sau serviciile oferite prin intermediul acestor link-uri sau puse la dispoziţie prin aceste resurse sau care apar pe aceste site-uri terţă-parte, nici pentru nicio daună sau pierdere, directă sau indirectă, cauzată sau pretinsă a fi cauzată ca rezultat a utilizării de către dvs. sau încrederii acordate acestor site-uri web terţă-parte sau în urma oricărei achiziţii efectuate pe site-urile web ale distribuitorilor terţă-parte. Astfel de site-uri web terţă-parte nu sunt investigate, monitorizate sau verificate de noi în ceea ce priveşte acurateţea, exhaustivitatea sau conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. Nu facem niciun fel de reprezentare şi nu dăm garanţii de niciun fel, exprimate, implicite sau altfel despre orice site-uri web pe care le-aţi putea accesa prin intermediul acestui site web, pentru conţinutul acestora sau produsele şi/sau serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestor site-uri web. Dacă decideţi să părăsiţi site-ul nostru web şi să accesaţi aceste alte site-uri web, faceţi acest lucru pe riscul dvs. Toate regulile, politicile (inclusiv politicile privind confidenţialitatea) şi procedurile de lucru ale acestor site-uri web vor fi aplicabile dvs. pe aceste site-uri web.

8. Link-uri de pe alte site-uri web

Orice link către acest site web, fără permisiunea noastră, este interzis. Fără a aduce atingere autorizării de a posta un link către acest site web, utilizarea de link-uri către orice altă pagină decât cea de pornire este interzisă. Persoanele care oferă acces către acest site web printr-un link de pe alt site web sunt singurele responsabile pentru conţinutul, acurateţea, opiniile exprimate, politicile privind confidenţialitatea, produsele sau serviciile aparţinând sau care sunt disponibile prin site-ului web sursă şi pentru orice reprezentări făcute sau impresii create în ceea ce priveşte Black & Decker. Autorizarea din partea noastră pentru a adăuga un link către acest site web este oferită fără asumarea niciunei răspunderi din partea noastră în legătură cu astfel de link-uri şi, prin prezentul document, declinăm orice astfel de răspundere. Ne rezervăm dreptul de a retrage orice autorizaţie de a adăuga un link către acest site web, în orice moment şi din orice motiv. Orice persoană care oferă acces la sau informaţii referitoare la acest site web, fie prin link sau altfel, este responsabil de aducerea acestor Termeni de utilizare în atenţia persoanei care primeşte astfel de acces sau informaţii. Nerespectarea acestei cerinţe nu va atrage nicio răspundere din partea noastră.

9. Fără garanţii

ACEST SITE ESTE OFERIT „AŞA CUM ESTE”, ŞI „CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL. ÎN LIMITA MAXIMĂ POSIBILĂ PERMISĂ ŞI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA APLICABILĂ, BLACK & DECKER, SBDK AFILIAŢII , FURNIZORII DE SERVICII ŞI LICENŢIATORII SĂI DECLINĂ TOATE GARANŢIILE, EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALT FEL. FĂRĂ A LIMITA CELE MENŢIONATE ANTERIOR, BLACK & DECKER, AFILIAŢII, FURNIZORII DE SERVICII ŞI LICENŢIATORII SĂI NU REPREZINTĂ SAU NU GARANTEAZĂ PENTRU DVS. SAU COMPANIA DVS. ŞI BLACK & DECKER, AFILIAŢII, FURNIZORII DE SERVICII ŞI LICENŢIATORII SĂI DECLINĂ PRIN PREZENTUL DOCUMENT (A) TOATE GARANŢIILE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME, DENUMIRE ŞI NEÎNCĂLCARE; (B) GARANŢIILE REFERITOARE LA ÎNTÂRZIERI, ÎNTRERUPERI, ERORI SAU OMISIUNI ÎN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A ORICĂREI PĂRŢI A ACESTUIA; (C) GARANŢIILE REFERITOARE LA TRANSMITEREA SAU OFERIREA ACESTUI SITE SAU LA DISPONIBILITATEA SA ÎN ORICE MOMENT SAU LOCAŢIE; (D) GARANŢIILE REFERITOARE LA UTILIZAREA, VALIDITATEA, ACURATEŢEA, CARACTERUL ACTUAL SAU FIABILITATEA UTILIZĂRII SAU A REZULTATELOR UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU A ORICĂROR INFORMAŢII PUBLICATE PE SITE; ŞI (E) GARANŢIILE REFERITOARE LA SITE-URILE WEB CU CARE ACEST SITE ESTE LEGAT. Este responsabilitatea dvs. să evaluaţi (sau să cereţi sfaturi profesioniste) cu privire la acurateţea şi caracterul complet al tuturor informaţiilor, declaraţiilor, opiniilor şi ale altor materiale de pe acest site web sau de pe orice site web cu care acesta este legat. Unele jurisdicţii nu permit excluderea sau declinarea anumitor garanţii. Prin urmare, unele dintre declinările de mai sus ar putea să nu vă fie aplicabile. Noi nu căutăm să excludem sau să limităm răspunderea în niciun fel pentru decesul sau vătămările personale cauzate prin neglijenţă sau reprezentare frauduloasă. Aşadar, drepturile dvs. statutare în calitate de client, dacă există, nu sunt afectate.

10. Excluderea răspunderii

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, NOI, ÎN NUMELE ANGAJAŢILOR, AGENŢILOR, FURNIZORILOR ŞI CONTRACTORILOR NOŞTRI, EXCLUDEM RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE PIERDERI ŞI CHELTUIELI DE ORICE NATURĂ ŞI APĂRUTE DIN ORICE MOTIV, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU DE CONSECINŢĂ, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA DATELOR, PIERDERI CAUZATE DE UN VIRUS, PIERDEREA VENITULUI SAU PROFITULUI, PIERDEREA PROPRIETĂŢII SAU DAUNE ASUPRA PROPRIETĂŢII, PRETENŢII ALE TERŢELOR-PĂRŢI SAU ALTE PIERDERI DE ORICE FEL SAU CARACTER, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAŢI DE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU PIERDERI, CARE APAR DIN SAU ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB SAU A ORICĂRUI SITE WEB CU CARE ESTE LEGAT. DVS. VĂ ASUMAŢI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU STABILIREA UNOR ASTFEL DE PROCEDURI PENTRU COPIEREA DE REZERVĂ A DATELOR ŞI SCANAREA ÎMPOTRIVA VIRUŞILOR, AŞA CUM CONSIDERAŢI NECESAR. ACEASTĂ ESTE O LIMITARE COMPREHENSIVĂ A RĂSPUNDERII CARE SE APLICĂ TUTUROR PIERDERILOR ŞI DAUNELOR DE ORICE FEL, FIE CĂ RĂSPUNDEREA INVOCATĂ ESTE BAZATĂ PE CONTRACT, NEGLIJENŢĂ, ACT ILICIT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PE ORICE ALTĂ BAZĂ. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII STABILITE MAI SUS, ASTFEL, ESTE POSIBIL CA ACESTE LIMITĂRI SĂ NU VĂ FIE APLICABILE. DACĂ ORICARE PARTE A ACESTEI LIMITĂRI A RĂSPUNDERII SE DESCOPERĂ A FI INVALIDĂ SAU NEAPLICABILĂ DIN ORICE MOTIV, ATUNCI, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A BLACK & DECKER, A AFILIAŢILOR, FURNIZORILOR DE SERVICII ŞI LICENŢIATORILOR SĂI ÎN ASTFEL DE CONDIŢII PENTRU RĂSPUNDERI CARE ALTFEL AR FI FOST LIMITATE, NU VA DEPĂŞI RON 525. NOI NU CĂUTĂM SĂ EXCLUDEM SAU SĂ LIMITĂM RĂSPUNDEREA PENTRU DECESUL SAU VĂTĂMAREA PERSONALĂ CAUZATĂ ÎN ORICE FEL PRIN NEGLIJENŢĂ SAU PENTRU REPREZENTARE FRAUDULOASĂ, ŞI NICI ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ CONFORM LEGISLAŢIEI APLICABILE.

11. Despăgubirea şi scutirea

Sunteţi de acord să ne despăgubiţi, scutiţi şi să ne exoneraţi de răspundere pe noi cât şi pe funcţionarii, directorii, agenţii, reprezentanţii şi angajaţii noştri de orice plângere,răspundere, pierdere, cheltuială sau cerere, inclusiv pentru taxe judiciare, asociate cu încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau cu accesarea sau utilizarea de către dvs. a acestui site web sau a oricăror informaţii, materiale, produse sau servicii disponibile prin intermediul acestui site web.

12. Licenţa şi accesul la site

Black & Decker şi SBDK vă acordă o licenţă limitată pentru a accesa şi a utiliza în scop personal acest site web şi nu pentru a-l descărca (altceva decât înregistrarea în memoria cache a paginii) sau modifica integral sau parţial, cu excepţia cazului în care primiţi acordul scris expres al Black & Decker şi/sau al SBDK. Această licenţă nu include niciun drept de a revinde sau de a utiliza în scop comercial acest site web sau conţinutul de pe acesta; niciun drept de a face o colecţie cu listele de produse, descrierile sau preţurile acestora; niciun drept de utilizare derivativă a acestui site sau a conţinutului său; niciun drept de a descărca sau copia informaţiile contului în beneficiul altui comerciant; sau niciun drept de a utiliza instrumente de extragere a datelor, roboţi sau instrumente similare de adunare şi extragere a datelor. Acest site web sau orice parte a acestui site web nu poate fi reprodus(ă), duplicat(ă), copiat(ă), vândut(ă), revândut(ă), vizitat(ă) sau exploatat(ă) în alt mod în niciun scop comercial fără consimţământul scris expres al Black & Decker.

13. Modificarea şi separabilitatea

Black & Decker şi SBDK îşi rezervă dreptul de a modifica, edita, şterge, suspenda sau întrerupe, temporara sau permanent, acest site web (sau oricare parte a acestuia) şi/sau informaţiile, materialele, produsele şi/sau serviciile disponibile prin intermediul acestui site web (sau prin oricare parte a acestuia) cu sau fără înştiinţare prealabilă. Aceste condiţii au fost actualizate ultima dată la data de 28 august 2016. Sunteţi de acord că noi nu vom fi răspunzători faţă de dvs. sau faţă de orice terţă-parte pentru modificarea, editarea, ştergerea, suspendarea sau întreruperea acestui site web. În cazul în care oricare dintre aceste condiţii va fi considerată invalidă, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, condiţia va fi considerată exclusă şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea niciuneia dintre condiţiile rămase. Incapacitatea companiei Black & Decker şi/sau ar SBDK de a exercita sau de a pune în aplicare orice drept sau prevedere, nu va constitui o renunţare la acel drept sau prevedere.

14. Legislaţia aplicabilă şi jurisdicţia

Acest site web este controlat şi operat de Black & Decker şi SBDK din birourile sale din Romania. Informaţiile, existenţa, construcţia, performanţa, validitatea în orice aspect a acestor condiţii sau a oricărui termen al acestor condiţii sau a oricărui litigiu cu privire la materialele de pe acest site web va fi guvernată de legile din Romania. Instanţele din Romania vor avea competenţe depline pentru a soluţiona orice litigii, care ar putea să apară din sau în legătură cu aceste condiţii sau cu utilizarea acestui site web. Sunteţi de acord în mod irevocabil să vă supuneţi competenţelor exclusive ale instanţelor din Romania. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a deschide acţiunile judecătoreşti în orice jurisdicţie în care considerăm că are loc sau a început încălcarea acestui acord. Accesul la sau utilizarea acestui site web sau a informaţiilor, materialelor, produselor şi/sau serviciilor de pe acest site web pot fi interzise prin lege în anumite ţări sau jurisdicţii. Dvs. sunteţi răspunzător pentru respectarea tuturor legilor aplicabile din ţara din care accesaţi acest site web. Noi nu declarăm că informaţiile cuprinse aici sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locaţii din afara Statelor Unite sau a Uniunii Europene.

15. Întregul acord

Aceşti Termeni de utilizare conţin întregul acord dintre dvs. şi noi în ceea ce priveşte acest site web şi nicio reprezentare, declaraţie, promisiune orală sau scrisă, care nu este prevăzută în acest document nu va fie obligatorie pentru niciuna dintre părţi conform acestui acord. Incapacitatea noastră de pune în aplicare orice prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va fi considerată o renunţare la acea prevedere şi nici la dreptul de a aplica acea prevedere. În cazul în care, orice prevedere din aceşti termeni de utilizare este considerată de o instanţă competentă ca fiind împotriva legii, acea prevedere va fi modificată şi interpretată în aşa fel încât să satisfacă cel mai bine obiectivele prevederii originale, în limita maximă permisă de lege, iar prevederile rămase din aceşti Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare în întregime.

16. Renunţarea

Incapacitatea companiei Black & Decker şi/sau a SBDK, în orice moment, de a solicita punerea în aplicare a oricărei prevederi din aceşti Termeni de utilizare sau de a exercita orice drept prevăzut aici, nu va fi considerată ca o renunţare la acea prevedere sau la acel drept. Toate renunţările trebuie efectuate în scris. Cu excepţia cazului în care renunţarea efectuată în scris conţine o declaraţie expresă contrară, nicio renunţare a companiei Black & Decker şi/sau a SBDK privind orice încălcare a oricărei prevederi a acestor Termeni de utilizare sau a oricărui drept prevăzut aici, nu va fi considerată ca o renunţare la orice încălcare continuă sau succesivă a acelei prevederi, o renunţare la prevederea în sine sau o renunţare la orice drept din aceşti Termeni de utilizare.

17. Contactaţi-ne

Dacă aveţi întrebări cu privire la aceşti Termeni de utilizare sau la orice alt aspect, ne puteţi contacta trimiţând o scrisoare către STANLEY BLACK&DECKER POLSKA SP ZOO ROMANIAN BRANCH, Phoenicia Business Center, Turturelelor Street, No11A, 7th Floor, Modules 20-21, Bucharest, Romania, Cod poştal 030882, sau prin e-mail, pe adresa contact-web-romania@sbdinc.com.